Stutteriet

 

Stutteriets historie

Stutteriets opstart
Stutteri Midt-West startes i år 1970 ved indkøbet af et hoppeføl til den nette sum af kr. 3.500,00. Hoppen var efter hingsten Albertus med Abglanz-Sohn som morfar.

Sælgeren var forstanderen af Lomborg Efterskole i Vestjylland, som havde 4 hoppeføl til at gå det år – og der var frit valg.

Da Poul Erik som nybegynderavler havde lidt svært ved at gennemskue de enkelte føl på udseende, blev valget truffet udelukkende på baggrund af føllets papirer.

Føllet, som hed Lo´xia, havde DH-hopper som både mor og mormor.

Lo’xia selv blev kåret som DS (dog som fløj).

Hun blev flittigt benyttet som ridehest af Poul Erik selv, som i starten af halvfjerdserne købte ejendommene, hvor han få år senere startede Videbæk Rideskole. 

Stamhoppen
I år 1977 fik Lo’xia en hoppe efter Raimondo ved navn Midt-West Ninette.

Midt-West Ninette blev ifolet som 3 års, hvorefter hun havde en kort karriere på knap 4 år som ridehest inden for både dressur, spring og military.

Herefter blev hun avlshoppe og dermed stamhoppe for alle heste ved Stutteri Midt-West.

Midt-West Ninette er DH-elitehoppe og tilkendt opdrættermedalje i bronze, og nåede at få 13 afkom, inden vi valgte at slagte hende som 23-årig.

Midt-West Moonlight bliver Midt-West Ninettes første afkom, som fødes i år 1980 og var en hoppe efter Limelight.

Hoppen blev kåret i DH, var udtaget til eliteskuet og bestod egnethedstesten.

Desværre døde Midt-West Moonlight i år 1987 af en allergisk reaktion som følge af noget medicin som hun havde fået mod en banal infektion. Hun blev 7 år, havde fået 4 afkom og var drægtig med Ibikus, da hun døde.

Ny adresse
I år 1983 blev rideskolen solgt, og i foråret 1984 flyttede vi til vores nuværende adresse: Muldbjergvej 16, 6971 Spjald. 

Med os havde vi to avlshopper: Midt-West Ninette og Midt-West Moonlight – begge drægtige. Med henholdsvis fuldblodshingsten: AscotXX samt trakehner hingsten: Ibikus.

Valget af sidstnævnte hingst var særdeles usædvanlig for tiden dengang. Adskillige avlerkollegaer rystede på hovedet, da vi ikke kunne komme længere væk rent geografisk ved valg af hingst her i landet. Kutymen dengang var, at man brugte de DV-hingste, som stod i nabolaget, da det altid var ved naturlig bedækning.

Begge hopper folede med hingsteføl: Midt-West Mascot (senere solgt som S-springhest til Finland) og Midt-West Ibi-Light (senere godkendt avlshingst)

Fra disse to hopper grener hestene fra Stutteri Midt-West sig ud. I dag er vi således i gang med 7. generation.

Ridbarhed
Vi avler rideheste - og har altid ment, at mødrene også selv skal kunne rides. Derfor har alle vore avlshopper som minimum bestået en eller anden form for rideprøve.

Hingstevalg
Ved valget af hingst søger vi hele tiden det sikre og præstationsrige blod, hvorfor hovedparten af de seneste afkom nu er med Donnerhall, Florenstan og Rubinstein blod.

Resultater
Stutteri Midt-West har modtaget 12 opdrættermedaljer.

Dertil har stutteriet erhvervet mange flotte afprøvningsresultater til både materialprøver, egnethedstester og sadelafprøvninger. 

Flere hopper fra Stutteri Midt-West er med på både ’top 100’ og ’top 10’ i DV’s gangartsindeks.

Midt-West Ibi-Light har igennem mange år ligget mellem de højest placerede DV-hingste.